ApC_Fixació d’objectius i target potencial

Aquesta plataforma ciutadana pesca el seu electorat natural en el calador del centredreta empresarial andorrà. En l’intent de decantar la balança política evitant el vot útil que pogués deixar-lo fora del parlament, Eusebi Nomen ha radicalitzat el seu discurs i la totalitat dels líders d’opinió entrevistats l’identifiquen com una “dreta clara”. Això malgrat el seu esforç per “no casar-se amb cap ideologia” –com resa la presentació penjada al web– i de la indefinició política oficial que manté l’agrupació. Per a Iago Andreu, cap de redacció d’El Periòdic d’Andorra, ApC “va jugar la carta de l’electorat de dretes partidari de mantenir les excepcionalitats econòmiques andorranes” i si no hagués triomfat el vot útil, creu que “hauria conquerit el segment electoral més conservador” del país.

Anna Massa, responsable de comunicació, assegura que els targets principals a qui es van dirigir en campanya “han estat les PIMES i els joves”, encara que recorda que totes les seves accions han anat dirigides també a la població resident no nacionalitzada “ja que el programa vam anar publicant-lo per entregues als diaris del país, així que tothom el va poder llegir (…) i totes les reunions de pobles amb diferents col·lectius anaven dirigides a tota la població, no sols als votants”. Més enllà que poguessin ser receptors de missatges electorals, el cert és que els residents immigrants no van rebre d’ApC cap atenció específica a través de missatges personalitzats o estratègies per tal de captar el seu suport concret, ja que no tenen cap pes electoral.

Anàlisi d’imatge d’Eusebi Nomen Ι Història d’Andorra pel Canvi

Tornar a “L’anada a menys” campanya d’ApC (→)

Anuncios