ApC_Publicitat pagada

El fet de no presentar llistes parroquials impossibilita a la pràctica poder destinar esforços al porta a porta, que a Andorra continua sent una eina de vital importància per captar adeptes. Per compensar aquesta mancança l’equip de campanya d’ApC es va plantejar la necessitat de “fer ús dels mitjans massius de comunicació per poder arribar al màxim de ciutadans possible”. Així “el gruix de la campanya es va poder seguir a través dels mitjans”, explica la responsable de comunicació Anna Massa, especialment a través de les insercions publicitàries diàries als quatre periòdics del país que, com sabem, són el suport preferit pels andorrans per informar-se sobre assumptes de política. ApC no va pagar publicitat a les ràdios privades aprofitant únicament els espais gratuïts cedits a tots els partits per l’ens públic a Ràdio Nacional d’Andorra. Tampoc va realitzar insercions publicitàries a Internet.

àpubli pag completa 1

Entre el 20 de març i l’1 d’abril –els tretze dies que va durar la campanya– la formació va oferir una entrega diària d’una part del seu programa electoral per fascicles als quatre periòdics nacionals (els caps de setmana, només als dos amb tirada). Tots els dies es van publicar insercions en color, a pàgina completa en el cas dels dos gratuïts i al Diari d’Andorra i a robapàgina (8 mòduls x 4 columnes) a El Periòdic d’Andorra. La publicitat d’ApC s’ubicava sempre a una plana imparell buscant una major visibilitat i a la secció de política, enmig de les notícies dedicades a la campanya electoral. Cada dia es difonien anuncis diferents que presentaven una nova solució contra la crisi en allò que originalment es va anomenar “Programa electoral per entregues”.

publi pàg completaAquests anuncis a la premsa consistien en cridaners reclams en color que combinaven text amb gràfics il·lustratius de la proposta electoral realitzada aquell dia. Tots ells respectaven els cànons del periodisme clàssic i de la piràmide invertida amb un titular destacat, un subtítol i un lead abans de desenvolupar detalladament, encara que de manera breu, l’explicació sobre la mesura plantejada en qüestió. Habitualment es va acompanyar el text de senzills gràfics que reforçaven visualment la idea i que comparaven la mesura plantejada per ApC amb les posicions de la resta de partits (per exemple, contraposant els models impositius de PS, DA i ApC). El to era clarament didàctic i els dibuixos i titulars ajudaven a comprendre-ho malgrat el llenguatge tècnic del text. Els anuncis apareixien enquadrats per una línia de punts i el dibuix d’unes tisores per animar el lector a retallar la pàgina i col·leccionar-la. A més, existeixen dos elements que apareixen sempre invariables i que van contribuir a dotar de coherència i propietat els anuncis, gràcies a què van emprar la gamma cromàtica corporativa d’ApC. A la capçalera apareixia sempre visible, juntament amb el titular, el logotip del partit amb l’eslògan de campanya. A més, la part inferior de l’anunci es tancava amb una franja vermella que contenia informació sobre la reunió de poble prevista per l’endemà. S’especificava el lloc i l’hora de la convocatòria i s’animava el lector a assistir-hi a través d’un globus blau que deia “Vine i parlem”.

Anàlisi d’imatge d’Eusebi Nomen Ι Història d’Andorra pel Canvi

Tornar a “L’anada a menys” campanya d’ApC (→)

Anuncios