PS_Literatura de campanya per a ús extern

Sota aquest epígraf incloem tots els mitjans de comunicació escrits destinats a la distribució al públic en general: octavillas, prospectes, pamflets, programes, periòdics de partit, etc. Com veurem, les quatre candidatures van ser molt clàssiques en aquest apartat i van ajustar molt el pressupost així que només es van estampar els materials justos i necessaris.

programa PS 1

Portada i índex del programa electoral.

El PS va imprimir 24.000 exemplars del seu programa electoral, en color i paper setinat d’una gran qualitat a mida mig foli (din A5). Comptava amb 67 pàgines, a més de la portada i la contraportada on imperava el text escrit sobre les fotografies. El programa s’estructurava en quatre parts i cadascuna d’elles incloïa diversos apartats clarament diferenciats per títols i destacats, pel tipus de lletra i mida. Al text, es jugava amb els colors vermell i negre (corporatius del partit) per establir diferents graus d’importància, ressaltant aquells fragments més interessants en negreta, i deixant el color vermell de diferents gruixos i mides per als títols. Es va aconseguir un programa d’aspecte dens, però relativament fàcil de llegir, per la qual cosa resultava còmode moure-s’hi per localitzar un apartat concret que pogués interessar a una persona sense necessitat de llegir-lo completament. En aquest sentit va servir de gran ajuda el detallat índex inicial que facilitava aquesta tasca. La portada era senzilla i fàcilment recognoscible ja que reproduia l’eslògan (Ara Futur) sobre un fons blanc al qual, a més, s’havia afegit en lletres grises i negres l’epígraf “Programa EG2011”.

programa PS 2A la contraportada s’incloïa informació d’interès, com ara les tres pàgines web de la candidatura, les xarxes socials amb presència o l’adreça postal de la seu i el telèfon de contacte. El llibret amb el programa també contenia fotografies dels seus candidats. Després de l’índex i abans de la presentació del candidat a cap de Govern apareix una fotografia de Bartumeu a pàgina completa. A continuació d’aquesta presentació i abans que s’iniciï el contingut del primer bloc programàtic es publica una altra foto, a la pàgina 7, dels quatre primers de la llista nacional retolats amb els seus noms i cognoms. Les altres tres fotografies amb quatre candidats cadascuna (excepte la darrera que n’inclou a cinc) s’insereixen al final dels blocs programàtics, ocupant la meitat superior de la pàgina i deixant en blanc la resta per donar sensació de respir. Per últim, les dues pàgines finals estan dedicades a les candidatures parroquials i inclouen set fotografies de família, a mida més reduïda, dels cinc aspirants de cada llista amb els seus noms i cognoms al peu de la foto. El programa es va repartir entre les bústies dels votants. També es trobava als actes de partit i les seus electorals.

tríptic complet PS

Tríptic depositat a les bústies a la recta final de campanya.

Pràcticament al final de la campanya, el dia 29 de març, els socialdemòcrates van treure al carrer un tríptic desplegable, mida A3 en color, que desglossava 39 raons per votar al PS. Seguia els paràmetres visuals i organitzatius descrits anteriorment al seu programa electoral, destacant en vermell el número de l’acció i en lletra negra més fina el desenvolupament de la mateixa. Aquestes propostes ocupen les tres cares internes del prospecte. A la portada no apareixia l’eslògan “Ara Futur” en primer terme, sinó un doble titular (“39 accions per continuar el camí cap al futur. 39 raons per votar socialdemòcrata”) escrit en la mateixa tipografia i combinant els dos colors corporatius. Al costat inferior esquerre, sí que apareix el logotip del partit que identifica l’autoria del pamflet. La contraportada és idèntica a la del programa electoral però distribuint la informació en sentit vertical, ja que l’espai és més estret. La darrera plana que ens queda, la corresponent a la pàgina 3 si es tractés d’un periòdic que acabem d’obrir, inclou una petita fotografia del líder, Jaume Bartumeu i els noms dels 17 candidats que integren la llista nacional. Aquest prospecte es va difondre gratuïtament als centres públics i es va deixar a les bústies d’algunes zones d’especial interès pel partit durant els últims dies de campanya per tractar de reforçar-ne els votants fidels i convèncer els que dubtaven.

Professió de fe per a la candidatura nacional.

Un clàssic a la campanya andorrana són les professions de fe, una espècie de revista de quatre pàgines en blanc i negre que el Govern s’encarrega de fer arribar a les llars de tots els electors en un mateix sobre, sota un format i presentació idèntics. Aquest material s’envia amb temps d’antelació suficient perquè el votants puguin llegir-los tots, així que s’elabora molt abans de l’inici oficial de campanya. Per aquests motius, les professions de fe acaben sent un resum del programa electoral de cada partit i així es reflecteix també en aquelles que el PS va presentar en la campanya de 2011. Les dues pàgines interiors estan distribuïdes en quatre columnes que es corresponen amb els quatre blocs temàtics en què es dividia el programa electoral. A sota de cada epígraf, un resum dels punts més destacats breument explicats. A mode de titular i de lead comuns encapçalen ambdues pàgines dos paràgrafs: “Renovem el nostre compromís per construir l’Andorra del futur” i, a la pàgina 3, “El treball realitzat durant aquests 20 mesos de Govern ens permet plantejar un model d’Estat fort, que desenvolupi una economia competitiva i faci d’Andorra un país modern i una societat amb futur”. La mateixa inscripció que en alguns dels faldons contractats en els diaris. La gran quantitat de text i la distribució simètrica del mateix podrien desinhibir la intenció de molts votants de llegir-lo fins al final. Una espècie de banda inferior dóna continuïtat a les dues pàgines i actua de tancament i guia: suma els titulars dels tres eixos programàtics i obté com a resultat el quart. Pel que fa a la portada i la contraportada trien un model clàssic i senzill. A la primera una fotografia del líder nacional a mida completa amb la inscripció “Per Andorra: Jaume Bartumeu” al peu de foto, sense més detalls. A la contra, una fotografia de família de tot l’equip nacional al centre de la pàgina amb la llista dels noms dels candidats sota la imatge. Per sobre d’aquesta, es llegeix l’eslògan Ara Futur, en lletres grans i amb la mateixa explicació que es recull als pamflets i el programa, demanant el vot a les dues circumscripcions. Com a tancament, apareixen les tres pàgines web de la candidatura i els logotips dels partits que la integren. A més, es van crear set variants parroquials, l’única diferència entre les quals era la fotografia de portada i contraportada, respectant exactament el mateix contingut i distribució de les dues pàgines interiors. A cada territori apareix en portada una fotografia dels dos candidats amb un peu on s’indica la parròquia i les dades d’ambdós aspirants. A les contraportades, es canvia la fotografia de família de la llista nacional per una altra dels cinc candidats parroquials.

targetó PS

Targetó per convidar a l’acte de presentació del programa electoral.

El PS també va imprimir una sèrie de targetons de cartolina (8x16cm), on es resumien les principals reunions públiques previstes a cada poble. El revers incloïa dades sobre el dia, el lloc i l’hora de celebració. L’anvers reproduïa l’eslògan de la candidatura en lletres negres i vermelles sobre el fons blanc, i una espècie de signatura que també apareixia als faldons inserits als diaris i que incloïa els partits que formaven la candidatura (PS, Gupi i Independents). Aquests pamflets es van distribuir per totes les parròquies gratuïtament, especialment a les recepcions dels centres públics més concorreguts, a títol informatiu.

Anàlisi d’imatge de Jaume Bartumeu Ι Història del Partit Socialdemòcrata

Tornar a “La insuficient campanya del PS” (→)

Anuncios