PS_Publicitat pagada

La campanya socialdemòcrata va ser la que menys diners va gastar en publicitat convencional als mitjans de comunicació (tret de VA que no en va posar). Va pagar anuncis diaris discrets a la premsa escrita però, en canvi, no va contractar publicitat a la majoria de ràdios privades, limitant-se a difondre les seves falques electorals a través de la Cadena SER i dels espais cedits gratuïtament a Ràdio Nacional d’Andorra. Com ja sabem, la direcció de RTVA va decidir no oferir espais publicitaris de pagament a les candidatures, tot i disposar del vistiplau de la Junta Electoral, així que aquesta opció no es va contemplar per part de cap partit. Per últim, el PS també va contractar bàners publicitaris a les versions digitals del Diari d’Andorra, El Periòdic d’Andorra i Bon Dia.

Faldó PS

Faldó publicat als diaris (21-03-11).

El PS va inserir faldons diaris als quatre periòdics nacionals que, comparats amb els anuncis contractats per DA i ApC a les mateixes pàgines, resultaven poc cridaners visualment, escassament atractius, massa petits, excessivament sobris i quantitativament pobres, així que amb prou feines van aconseguir una atenció testimonial a la premsa escrita. Es van crear diversos models de faldó de diferents mides (5×1 o 5×2 mòduls) que mantenien una estructura idèntica i una gamma cromàtica respectuosa amb la imatge corporativa de la formació. Així, dominen els fons blancs i sense relleu sota lletres gruixudes de color vermell, l’única nota trencadora visualment. Els textos que apareixen alineats a la dreta de la fotografia són massa llargs i no conviden a ser llegits per la seva aparença desmanegada (“El treball fet durant aquests 2 anys de govern ens permet plantejar un model d’Estat fort, que desenvolupi una economia competitiva i faci d’Andorra un país modern i una societat amb futur”). Seria convenient abreujar-los i incorporar les idees a mode de titular o eslògan. A més, en aquests textos es cometen diverses faltes d’ortografia i de puntuació, a més d’errors sintàctics, cosa que resta una enorme credibilitat al missatge global. A l’esquerra de l’anunci es col·loca sempre la fotografia del líder nacional, Jaume Bartumeu, o dels candidats parroquials en altres variants. El faldó es tanca amb una franja inferior on s’alineen l’eslògan de campanya i els logotips del partit. Just damunt es detalla l’indret on se celebrarà la reunió de poble d’aquell dia i l’hora. Se situa en un lloc discret i la seva tipografia és prima, per la qual cosa passa desapercebut a la meitat de l’anunci.

Faldó PS La Massana

Faldó publicat als diaris (21-03-11).

Aquests anuncis combinen una doble funció de persuasió i informació, ja que la intenció de donar publicitat als actes diaris de campanya serveix d’excusa per col·locar un missatge expressament propagandístic. La labor informativa, en qualsevol cas, no es troba gairebé desenvolupada atès que només s’indiquen dades del lloc i l’hora de la reunió de poble més important celebrada aquell dia i es deixen de costat altres actes i trobades populars que també es podrien destacar. Es va preveure un model diferent per a cada parròquia i es van modificar les fotografies dels protagonistes. En aquests casos, no hi apareixia Bartumeu, sinó els dos aspirants titulars a cada territori. Els faldons del líder nacional i els locals es van anar alternant durant la campanya. En qualsevol cas, cap d’ells va ser tan cridaner, ni per mida ni per colorit, com els anuncis dels seus rivals polítics. El PS va apostar per una línia de major sobrietat.

banner PS

Banner de la candidatura socialdemòcrata penjat als diaris digitals.

Las falques de ràdio que es van emetre van ser creades ex profeso, així com els bàners que van encapçalar els principals diaris digitals del país durant els tretze dies de campanya i que redireccionaven cap a la pàgina web corporativa.

Anàlisi d’imatge de Jaume Bartumeu Ι Història del Partit Socialdemòcrata

Tornar a “La insuficient campanya del PS” (→)

Anuncios