ApC_Estratègies de publicity

Ja havíem comentat que Andorra pel Canvi era l’únic partit que havia professionalitzat la seva comunicació abans de la campanya. Des de la contesa de 2009 i durant els dos anys de legislatura comptava amb els serveis de l’empresa Aymara i d’Anna Massa com a responsable de comunicació adscrita. Massa va ser també l’encarregada de mantenir les relacions amb els mitjans durant la campanya de 2011, enviant convocatòries d’actes, agendes, comunicats oficials i notes de premsa que resumien la informació interessant per a ApC. Com era costum es va adaptar a cada mitjà incorporant a aquests enviaments informació complemetària adequada a cadascun d’ells, com ara talls de veu per a les ràdios i fotografies per als diaris i els webs. El material remès per Massa complia la majoria dels requisits d’eficàcia proposats per l’experta Montserrat Balas pel que fa a presentació, contingut i extensió: anaven encapçalats pel logotip del partit, seguits d’un titular noticiable i una redacció d’estil periodístic que no excedia les dues pàgines com a màxim. La informació de contacte no s’incloïa en aquests documents però sí al cos del correu electrònic on s’enviaven.

mut ApC

‘Mut’ per als mitjans gràfics celebrat al principi d’una trobada sectorial.

Al marge de les reunions de Nomen amb organitzacions diverses, on també s’atenia els mitjans en cas necessari en format de “canutasso” i de mut, ApC va convocar una trobada diària amb els periodistes. Compareixia per explicar de viva veu les entregues del programa electoral publicades als diaris i oferir detalls de les mateixes. Gairebé sempre se celebraven sobre el terreny en indrets que exemplificaven la necessitat de les solucions plantejades. Per exemple, quan va proposar incentius fiscals per fomentar el petit comerç va reunir els periodistes a una cèntrica avinguda on havien tancat un gran nombre de botigues i locals. Però també va organitzar rodes de premsa tradicionals per tal de presentar aspectes del programa i es va rodejar de part del seu equip en aquestes trobades. D’altra banda, es convidava a tots els mitjans a assistir a les reunions de poble d’ApC i a altres actes públics. A més, el diumenge 27 de març Nomen va celebrar un dinar amb periodistes per intercanviar opinions a l’equador de la contesa electoral.

Nomen participa a ‘Els Matins’ de l’ANA.

Tots els mitjans van dedicar al partit una secció fixa durant la campanya intentant mantenir una atenció proporcional en funció del seu pes polític. D’aquesta manera, les informacions sobre la candidatura no ocupaven les primeres pàgines dels rotatius ni els primers minuts dels informatius de ràdio i televisió. Tot i així, va gaudir d’una considerable cobertura. Diariàment es van publicar articles d’opinió signats per membres del seu equip als quatre diaris però a més va procurar que hi hagués sempre algun representant a les tertúlies radiofòniques de totes les emissores. Nomen també va participar als quatre debats nacionals que es van celebrar a les ràdios privades i la televisió pública; va assistir com a convidat als esmorzars de l’agència de notícies ANA (23 març) i va ser entrevistat en profunditat a ATV (23 març), AD Ràdio, Cadena SER i Ràdio Valira, a més dels diaris (30 març). Sobre el debat televisat de l’1 d’abril, Nomen va ser l’únic que va tractar de trencar la dinàmica de monotonia que va demostrar el format televisiu, i va dur la veu cantant durant bona part del mateix. A les seves intervencions va buscar l’enfrontament directe amb Bartumeu i Martí intentant evidenciar que ambdós mantenien una línia programàtica molt similar. En un moment donat va arribar a acorralar al demòcrata Martí, instant-lo repetidament a respondre si signaria o no l’acord monetari amb Europa tal com estava en cas de ser elegit, encara que només va aconseguir arrencar-li que ho estudiaria.

Anàlisi d’imatge d’Eusebi Nomen Ι Història d’Andorra pel Canvi

Tornar a “L’anada a menys” campanya d’ApC (→)

Anuncios