Documents i enllaços

Aquesta és una breu llista d’alguns documents complementaris consultats durant la investigación i d’enllaços que poden resultar d’utilitat.

DOCUMENTS D’INTERÉS
  • OSCE/ODIHR. Oficina d’Institucions Democràtiques i Drets Humans, missió d’avaluació de necessitats. «Principality of Andorra. Early parliamentary elections (3 April 2011)» Informe realitzat entre el 21 i el 23 de març de 2011 i publicat el 30 de març. Informe de l’OSCE sobre les eleccions andorranes.
  •  CONSELL GENERAL D’ANDORRA. «Llei qualificada 28/2007, del 22 de novembre, de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i referèndum». Llei de financiació electoral.
  • CONSELL GENERAL D’ANDORRA. «Reglament que desenvolupa l’article 67 de la Llei qualificada de desenvolupament de règim electoral i referèndum». Reglament de la Llei electoral.
  • CONSELL GENERAL D’ANDORRA. «Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio Televisió d’Andorra SA». Llei de RTVA.
  • ALCOBÉ, JORDI. «Síntesi d’indicadors socioeconòmics d’Andorra» Banca Privada d’Andorra. Informe publicat l’abril de 2011 amb dades de gener a desembre de 2010. Informe socioeconòmic BPA.
  • TATUM. «Informe de Internet en España y el mundo. Estado actual de las redes sociales en España» Maig 2011. Informe TATUM. Informe TATUM.
ENLLAÇOS D’INTERÉS. ADMINISTRACIONS.
ENLLAÇOS D’INTERÉS. PARTITS POLÍTICS.
ENLLAÇOS D’INTERÉS. MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Anuncios