DA_Literatura de campanya per a ús extern

Programa DA portada

La coalició centrista va publicar un original i cridaner programa electoral de 72 pàgines a mida mig foli (din A5), en color i paper setinat d’alta qualitat la tirada del qual desconeixem. Destaca pel predomini del color taronja –combinat amb blanc i blau– que cobreix les solapes i inunda les pàgines interiors. Aquest document es va repartir entre les bústies dels votants i es va distribuir a les recepcions dels centres públics més sovintejats, buscant la màxima difusió possible. Malgrat no disposar d’un índex com el del programa socialdemòcrata, aquest resulta molt més atractiu i fàcil de manejar gràcies a una clara divisió temàtica i a un sistema de subratllat que ressalta visualment els conceptes més rellevants com si d’uns apunts d’estudi es tractés. A més, les pàgines estan esquitxades per un gran nombre de gràfics en color que descongestionen el text i ajuden a entendre’l, aconseguint un resultat global molt més atractiu pel lector. El PS va dir d’aquest document que semblava “una revista de moda”. El llibret s’estructura en sis blocs temàtics, separats entre sí per una pàgina taronja que incorpora el títol en lletres blanques. Cadascun d’aquests blocs inclou diversos epígrafs breus on s’exposa un problema o situació i, seguidament, s’acompanya d’un pla d’accions concretes per atallar-lo. Com ja hem assenyalat, l’alt contingut visual del programa (gràfics i efecte subratllat en taronja) aconsegueix que d’un simple cop d’ull el votant pugui fer-se una succinta idea del que proposa aquest partit sense necessitat de dedicar-li massa temps a llegir el programa a consciència. A més, al final incorpora un apartat titulat “30 idees per una Andorra millor” on es recull un breu resum de tot allò proposat a les pàgines anteriors.

Fragments del programa electoral de DA.

Les fotografies dels candidats es reserven per a la portada i contraportada, que és desplegable. A la primera plana comparteix protagonisme el triumvirat que encapçala la llista nacional, col·locats verticalment en tres fotografies que ocupen la meitat esquerra de la pàgina. L’altra meitat és per al fons taronja, el logotip del partit a una mida considerablement gran i el títol: “Compromís amb Andorra” en lletres blanques. La contra també és senzilla, sobre un fons taronja apareixen unes gotes blanques sobre les quals s’inscriuen en blau les dades de contacte (web, telèfon, xarxes socials, correu electrònic i direcció postal). A la banda inferior, l’eslògan del partit ben visible. Al desplegar la contraportada trobem una fotografia a tota pàgina del cap de llista, Antoni Martí a tres quarts mirant afablement a càmera. Si tornem a desplegar-la, ens topem amb una plana amb tots els actes de partit i reunions de poble que se celebrarien durant la campanya. En obrir la contraportada un cop més, despleguem el que sembla un tríptic ple de fotografies a mida carnet que composen el mosaic de les candidatures. Hi ha tots els aspirants i els seus noms dividits per parròquies a més de la llista nacional al complet. Es produeix un efecte tauler d’escacs molt original, similar al que hem descrit en parlar de la composició dels cartells electorals de la formació.

Professió de fe per a la candidatura nacional de DA.

La professió de fe de Demòcrates per Andorra és la més neta visualment de les quatre, ja que és la que menys text conté a les pàgines interiors, no angoixa i convida a ser llegida. A la portada nacional s’ha optat pel model clàssic de fotografia i s’inclou una imatge conjunta dels tres líders del partit sota un gran logotip de DA. En un lloc més discret, a peu de foto, es pot llegir “El futur d’Andorra depèn del teu vot”. Als documents parroquials se substitueix aquesta imatge per dues fotografies dels dos caps de cartell a la meitat superior i altres tres de la resta de la llista a la meitat inferior, amb un espai central que inclou el nom de la parròquia i els dels cinc aspirants a la llista. El partit ha optat per no incloure un resum de les seves propostes programàtiques a les pàgines internes, però aprofita per realitzar una presentació molt emotiva de la formació (no oblidem que es va crear només unes setmanes abans de la campanya) i del seu ideari-filosofia. En un indret destacat per la seva grandària i disposició es troba l’eslògan de campanya (Andorra ens uneix), deixant espai de sobra per les quatre columnes de text que es reparteixen entre les dues pàgines interiors. Al final de la segona apareix la informació de contacte (telèfon, web, correu electrònic, direcció i xarxes socials) després d’un breu titular que anima el lector a ampliar la informació a través d’aquests mitjans. La contraportada nacional reprèn la idea de mosaic dels cartells electorals i mostra les cares fotografiades de tots els candidats en una espècie de tauler d’escacs molt cridaner. En el cas dels documents parroquials, on la portada es dedica als candidats locals, aquest espai l’ocupa una fotografia a pàgina sencera del líder nacional, Antoni Martí, en tres quarts mirant afablement a càmera. Sota la imatge, una inscripció: “El futur d’Andorra també depèn del teu vot a (NOM DE LA PARRÒQUIA)” .

Anàlisi d’imatge d’Antoni Martí Ι Història de Demòcrates per Andorra

Tornar a “La demolidora campanya demòcrata” (→)

Anuncios