DA_Lemes i eslògans de campanya

andorra ens uneix

L’eslògan triat per DA va ser “Andorra ens uneix”, un lema on des­taca el nom del país englobat sota la idea d’una gran unió en con­sonància amb l’estratègia global de la campanya. Aquestes tres senzi­lles paraules apareixen sempre en tres línies diferents i presentant un joc de gruixos i alçàries que provoca un gran dinamisme. La tipografia és arrodonida, de color blau sobre fons blanc o blanca sobre fons taronja. Està escrita en minúscules a tres grandàries diferents: la més gran i amb un traç més gruixut correspon a “uneix”, el terme que més es vol destacar per sobre de la resta. El pronom personal “ens” adopta un segon plànol amb una mida molt més modesta, ocupant el paper de connector i creant un efecte visual d’escala.

logos DA

Juntament amb l’eslògan sempre apareix a una grandària ben visible el logotip de la coalició escrit amb la mateixa tipografia arrodonida i senzilla. Ambdós elements respecten la coherència cromàtica que coincideix, a més, amb els colors corporatius de la coalició. S’ha buscat una gran presència del taronja, que identifica els partits europeus de centre. La paraula “Andorra” es repeteix tant al logotip del partit com a l’eslògan de campanya per la necessitat de donar a conèixer el nom del nounat. El lema sol comparèixer en solitari tot i que en algunes ocasions, com a la contraportada del programa electoral, es presenta com a part d’una frase exhortativa (“Perquè Andorra ens uneix, comptem amb tu”) encara que sense perdre la seva estructura en forma d’escala. És el text el que s’adapta a l’eslògan i amplia aquests graons.

eslògan DA taronja

És un eslògan senzill, directe i universal que destaca poderosament la imatge d’unió per damunt de qualsevol diferència ideològica o política. Apel·la d’aquesta manera al subconscient del votant, cansat de tanta tensió partidista, i li ofereix un missatge positiu d’equip, persuandint-lo amb la idea d’una unió d’interessos generals en pro del país i dels seus habitants. No es fa en aquest cas cap crida imperativa explícita tot i que en algunes variants de l’eslògan, com hem vist, sí que s’exhorta subtilment al sufragista a votar a favor de la coalició des d’un to íntim i personal: “Comptem amb tu”. Porta implícit el missatge de “no ens pots fallar perquè li fallaràs al país sencer”.  

Anàlisi d’imatge d’Antoni Martí Ι Història de Demòcrates per Andorra

Tornar a “La demolidora campanya demòcrata” (→)

Anuncios