VA_Lemes i eslògans de campanya

logo verds

Verds d’Andorra va utilitzar un senzill eslògan de campanya pel qual no es va crear cap logotip específic que el fes visible, recognoscible i identificable amb el partit. “VERDS AL CONSELL” és més un lema que acompanya al logotip del partit o els colors verds corporatius que una icona visual. Apareix escrit sempre en majúscules, en lletres de color verd fosc (o blanc, si el fons és verd) i en una tipografia simi­lar –encara que no idèntica– a la del logo de VA com a part integrada al text dels cartells electorals, de la professió de fe i del programa electoral digital. Es va crear un bàner amb colors similars als corpo­ratius tot i que no respectava exactament la mateixa gamma cromàti­ca ni la tipografia i no incorporava el logo de VA per la qual cosa no complia el requisit de ser completament identificable amb la for­mació per si mateix. Encara així, les tonalitats verdes són indicatives dels partits ecologistes de tot Europa.

eslògan VA 1

5579683739_ffb3ce36d0_zVerds al Consell” sintetitza l’objectiu central de la candidatura i la seva estratègia general de campanya, on van intentar aconseguir els vots suficients per accedir al parlament andorrà. És un lema freqüent entre partits petits i minoritaris a tota Europa amb aspiracions polítiques similars a VA. En aquest cas l’eslògan se centra en potenciar la imatge de partit i fer partícip al votant de la voluntat de formar part del Consell General, buscant implícitament la seva col·laboració. És un missatge enunciatiu que no apel·la directament al ciutadà ni l’exhorta explícitament a dur a terme una acció, encara que sí que conté molta força emotiva i és adequat per a un partit que està buscant l’oportunitat d’accedir a les institucions públiques. En canvi, existeix una gran deficiència en l’ús de l’eslògan. No sempre respecta escrupolosament la tipografia corporativa i la seva presència no acostuma a adquirir un paper central, sovint es confon en mig d’altres textos, quedant desconnectada en moltes ocasions del logo de VA per la qual cosa no adquireix plenament una entitat pròpia com a eslògan totalment recognoscible i identificable amb el partit. Val a dir que, en canvi, res d’això ocorre a l’espot televisiu on l’eslògan queda adequadament identificat i reiterat.

Eslògan VA 2

La frase eslògan es combina freqüentment amb altres dos lemes de campanya: “Hi ha una altra manera de fer política, el futur no està escrit!” i “Allò que importa de veritat no és com és de ric un país, sinó quanta desigualtat enregistra!”. Per últim, a la professió de fe s’inclou una altra variant: “VOTA VERDS AL CONSELL”. En aquest cas, sí que s’exhorta directament al ciutadà a prendre un partit clar per la formació ecosocialista.

Anàlisi d’imatge d’Isabel Lozano Ι Història de Verds d’Andorra

Tornar a “La campanya mínima de Verds d’Andorra” (→)

Anuncios